Na co všechno se vztahují příspěvky?

Archív štítků: Příspěvky na péči

Příspěvek na mobilitu

Mobilita je v zákoně jasně definována, stejně jako možnosti a příspěvky na její nedostatky. Tato dávka může být přiznána osobě, která je starší jednoho roku a není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace (nebo které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, a to po dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, nejdéle do 31. 12. 2015. Dále je imobilita uznána osobě, která se opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením.

V domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Výše této dávky je čtyři sta korun měsíčně. To znamená, že celkový roční příspěvek dosahuje výše 4800 korun. Nejedná se tedy o žádnou zázračnou částku, přesto je pro mnoho lidí velmi důležitá, protože se jedná lidi, kteří přesto, že se o sebe chtějí sami starat, tak nemohou.

Nová sociální reforma pro rok 2012 s sebou přinesla samozřejmě jisté změny. Zákon upravuje příspěvky na mobilitu, na zvláštní pomůcku a řadu dalších věcí.

Vložil Příspěvky na péči | Štítek , , , | Zanechat komentář
Potřebujete si přivydělat z domu? Podívejte se na přehledné práce z pohodlí domova - http://pracenadom.cz/. Vhodná práce třeba pro maminky na MD nebo pro starší občany.